„Метал Инвест“ ЕООД поддържа и развива интензивни партньорски отношения с множество от водещите индустриални предприятия у нас, при чиято дейност се генерира технологичен производствен отпадък и / или се образува амортизационен лом от подлежащи на бракуване машини, инсталации, поточни линии , съоръжения.

За контрагентите си от областта на промишлеността „Метал Инвест“ ЕООД осигурява комплексно обслужване , насочено към ефективно и отговорно управление на отпадъците при спазване на изискванията на националното и на европейското екологично законодателство.

На предприятията , при чието производство се генерират отпадъци от черни и цветни метали , кабели и проводници, електрическо и електронно оборудване или се образува амортизационен лом от метално оборудване или конструкции ,

„Метал Инвест“ ЕООД предлага :

•.Предоставяне на специализирани контейнери за събиране и временно съхраняване на металните отпадъци, генерирани при производството или в резултат на амортизационен лом .

• Извозване на контейнерите със собствен специализиран транспорт - по график или до 24 часа след подадена заявка.

• Демонтиране и рязане на метални конструкции и инсталации, товарене и транспортиране на отломките.

• Коректност при договаряне на ценови и логистични условия, както и при заплащането за предадените вторични суровини .

• Съдействие при изготвяне и попълване на документацията, съпътстваща предаването на вторичните суровини.

Търговия с отпадъци от черни и цветни метали на най-добри цени

Търговия със скрап от черни и цветни метали

Товарене, транспортиране и изкупуване на вторични суровини

Изкупуване и третиране на вторични суровини

Рязане на метални конструкции, инсталации и оборудване за скрап

Демонтаж и рязане на метали за скрап

Предоставяне на контейтери и извозване на металните отпадъци

Комплексно обслужване за индустрията

Търговия с арматурна стомана и заготовка , доставка в цялата страна

Търговия с арматурна стомана и заготовка

Изкупуване на скрап от черни метали

Изкупуване на скрап от цветни метали

Изкупуване на стари акумулатори

Изкупуване на кабели и проводници

Изкупуване на бракувани автомобили

Вторични суровини - галерия

Обадете се !