09.09.2022 г.

ОБЯВА

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, „Метал Инвест“ ЕООД уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение за „Разширение на действаща площадка за дейности с отпадъци в ПИ с идентификатор 68850.523.200 (Площадка № 1) с включване към нея на нови имоти с идентификатори 68850.523.203 и ПИ 68850.523.414 по КК на гр. Стара Загора, Община Стара Загора“.

Лице за контакти: Александър Младенов

Тел.: 0885 605 966

Търговия с отпадъци от черни и цветни метали на най-добри цени

Търговия със скрап от черни и цветни метали

Товарене, транспортиране,изкупуване на вторични суровини

Изкупуване на вторични суровини - Стара Загора

Рязане на метални конструкции, инсталации и оборудване за скрап

Демонтаж и рязане на черни метали за скрап

Предоставяне на контейтери и извозване на металните отпадъци

Комплексно обслужване за индустрията

Търговия с арматурна стомана и заготовка, доставки в цялата страна

Търговия с арматурна стомана и заготовка

Обадете се !